blaadjes_indexWat te doen bij een overlijden

Naast het feit dat een begrafenis enorm veel emoties en verdriet met zich meebrengt, kan er ook de nodige stress ontstaan. Er moet veel geregeld worden voor de uitvaart en er moeten belangrijke beslissingen genomen worden.

Hieronder volgt een checklist met de stappen die ondernomen moeten worden direct na het overlijden:

Huisarts

Allereerst moet de huisarts gebeld worden, hij stelt de verklaring van overlijden op. Hiermee kan een familielid of de begrafenisondernemer aangifte van overlijden doen, zodat er toestemming gegeven kan worden voor het begraven of cremeren.

Uitvaartverzekering

De volgende stap is om uit te zoeken of er een uitvaartverzekering is geregeld en wat deze dan precies inhoudt.

u4f7672De uitvaartondernemer

Een uitvaartondernemer kan je helpen met alle beslissingen die er genomen moeten worden omtrent de administratieve en praktische zaken van de uitvaart.  Het is dan ook verstandig kort na het overlijden al direct een begrafenisondernemer in te schakelen. Op het moment dat de overledene aangegeven heeft een groene uitvaart/begrafenis te wensen, zullen de wensen wat betreft uitvaartondernemer vaak al bekend gemaakt zijn. Ook de wensen omtrent de begrafenis zelf, zullen al gemaakt zijn. Dit kan de overledene vastgelegd hebben in een testament of wilsbeschikking.

De begrafenis

Wanneer een overledene niet zijn specifieke wensen heeft doorgegeven, moeten er verschillende beslissingen genomen worden. In Nederland is het verplicht om de overledene in een omhulsel te begraven of  te cremeren. Dit hoeft niet per definitie een kist te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld een lijkwade zijn. Het is wel verstandig te checken of de begraafplaats dit accepteert, om hygiënische redenen kan het geweigerd worden. Er is ook een mogelijkheid om de kist zelf van (natuurlijke) materialen te maken.

Daarnaast is het vervoer een puntje van aandacht bij het regelen van een groene uitvaart. Bij wet zijn hier geen voorschriften voor. Het is dus mogelijk om de kist of lijkwade op een manier te vervoeren met zo weinig mogelijk uitstoot van CO2, bijvoorbeeld door paard en wagen.

Verzekeringen en banken

De banken en verzekeringsmaatschappijen moeten schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het overlijden. Telefonisch kan nagevraagd worden welke documenten zij hiervoor nodig hebben.