opbaren-op-graszodenDat bewust met het milieu omgaan niet langer beperkt is tot de periode hier op aarde is al langer bekend. De mogelijkheden voor een groene uitvaart nemen de laatste jaren dan ook flink toe. Zo kun je begraven worden in een biologisch afbreekbare kist en zijn er urnen verkrijgbaar van milieuvriendelijke materialen. Maar ook het proces om de uitvaart heen wordt steeds duurzamer. In dit artikel nemen we daarom eens wat van die aspecten verder onder de loep.

Opbaren op graszoden

Onder de zoden liggen is in de volksmond een bekende aanduiding om aan te geven dat iemand begraven is. Maar in plaats van eronder kun je nu ook óp de graszoden loggen. Deze nieuwe methode wordt namelijk gebruikt bij het opbaren van overleden personen. Hierbij worden er onder de kist of het bed graszoden geplaatst. Doordat deze regelmatig besproeid worden nemen zij warmte uit de omgeving op en wordt het lichaam van de overledene gekoeld. Hierdoor is er geen elektriciteit voor de koeling nodig en is het opbaren dus veel vriendelijker voor het milieu.

Milieubewust cremeren

Cremeren is van zichzelf al een vrij milieuvriendelijk manier om een uitvaart te verzorgen, er blijft namelijk nauwelijks iets van de overledene achter. Toch was er ook op dit vlak nog wel ruimte voor verbetering, zo is te zien aan verschillende ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Zo worden crematoria veel efficiënter gebruikt door deze een dubbele functie te geven. Zo kan op een plek bijvoorbeeld het opbaren, de uitvaartdienst en het cremeren zelf worden verzorgd. Nieuwe technieken zorgen er daarnaast voor dat er minder as overblijft en dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten.

Ook bij het bouwen van nieuwe uitvaartcentra wordt rekening gehouden met duurzaamheid, zoals te zien aan de groene elementen in dit nieuwe centrum van uitvaartorganisatie DELA in de Utrechtse Leidsche Rijn. Zie de onderstaande video voor een eerste impressie.

Tags: