Lichaam ter beschikking stellenBij terbeschikkingstelling wordt het lichaam na het overlijden aan een anatomisch instituut van een universiteitsziekenhuis overgedragen. Er vindt dan geen begrafenis of crematie plaats. De nabestaanden kunnen natuurlijk wel op verschillende plaatsen ter nagedachtenis een boom planten of een ander duurzaam herdenkingsmonument plaatsen. Voor mensen die overleden zijn aan kanker bestaat er onder andere het Koningin Wilhelminabos. Hier zou een symbolische kei of boom geplaatst kunnen worden.

Hoe kan je dit regelen?

Indien een persoon zijn lichaam wil afstaan aan de wetenschap na zijn overlijden moet dit geregeld worden wanneer de persoon nog in leven is en niet ouder is dan 70 jaar. De persoon moet een handgeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring bij een anatomisch instituut inleveren.

Lichaam niet geaccepteerd

Niet alle lichamen zullen na overlijden geaccepteerd worden door het anatomisch instituut. Bij een te groot aanbod, een gevaarlijke besmettelijke ziekte, verminking of overlijden in het buitenland, zal het anatomisch instituut het lichaam meestal niet accepteren en zal er alsnog een begrafenis of crematie plaatsvinden. Houd hier dus rekening mee als u zich hiervoor aanmeldt. U kunt in het testament regelen dat, mocht het lichaam niet geaccepteerd worden, er bijvoorbeeld een groene begrafenis zal plaatsvinden.

Wanneer de overledene zowel orgaandonor is als een verklaring heeft dat het lichaam ter beschikking van de wetenschap stelt, gaat de orgaandonor verklaring voor.

Wetenschap en onderwijs een stap verder in medische ontwikkeling dankzij de overledene

Het anatomisch instituut zal het lichaam van de overledene gebruiken om studenten te onderwijzen over de bouw en werking van het lichaam en voor doctoren om nieuwe operatiemethoden te ontwikkelen en onderzoek uit te voeren.

Tags: