De natuurlijke uitvaart: begraven of cremeren?


crematoriumBegraven of cremeren, wat is beter voor het milieu? Het is niet meer zo eenvoudig te vergelijken als vroeger. Toen namen we nog veel minder kunstmatige onderdelen mee onder de grond of lieten deze bij een crematie vaak niet mee verbranden. Dit kan gaan om zowel protheses of om stoffen die het lichaam vrijmaakt zoals cadmium, lood en kwik. Deze stoffen blijven altijd dezelfde stoffen en vergaan dus niet.  En dat gaat allemaal mee de grond in of wordt mee verbrand. Zo bestaat de bodem inmiddels uit 6 tot 8 keer zoveel cadmium als een paar duizend jaar geleden, en dat komt niet alleen door kunstmest, maar ook door het begraven van mensen. Helaas blijven deze stoffen ook niet alleen op de begraafplaats achter, dan was het probleem nog niet zo groot geweest. Dieren en planten nemen het in zich op en daardoor wordt het verder verspreidt. Bij een crematie worden de schadelijke stoffen via de lucht en de as verspreid.

Over het algemeen is de uitvaart maar een heel klein onderdeel van de totale milieuvervuiling, maar daarom telt het nog niet minder mee. Uit onderzoek blijkt dat begraven of cremeren op gebied van milieubelasting niet veel van elkaar verschillen. Het verschil zit hem in waar de verontreiniging hem zit. Bij cremeren zijn de uitstoot van schadelijke stoffen leidend en bij begraven heeft het ruimtebeslag een belangrijkere rol.

begrafenisEen aantal factoren kunnen in bepaalde situaties een belangrijkere rol spelen. In drukbevolkte gebieden is cremeren een vriendelijkere oplossing, omdat daar het ruimtebeslag zwaarder telt. Op het moment dat er oude ovens gebruikt worden in het crematorium, kan begraven weer een groenere oplossing zijn. Nieuwe ovens moeten aan steeds strengere milieueisen voldoen. Ook de nabijheid van een crematorium of begraafplaats kan de doorslaggevende factor zijn, gezien het vervoer tijdens een uitvaart zorgt voor de grootste milieubelasting.

Begraven of cremeren? Dat hangt dus helemaal van de individuele situatie af.